Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom tidigarelägger delårsrapport och höjer omsättningsprognosen för helåret

16:42 / 22 May 2007 Bredband2 Press release

SkyCom har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars 2007. Rapporten kommer att offentliggöras innan kl 09:15 onsdagen den 23 maj istället för den 25 maj.

Kundtillväxten är starkare än förväntat och omsättningsprognosen höjs därför till över 100 Mkr på helåret.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57

Kort om SkyCom: Bredbandsoperatören, Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 7 500 aktieägare. Bolagets aktier handlas på First North, www.omxgroup.com/firstnorth/, under kortnamnet SKYC. Certified adviser för Sky Communication in Sweden AB (publ) är Remium AB, www.remium.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=649522

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=649523

Show as PDF