Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2007

09:10 / 23 May 2007 Bredband2 Press release

Koncernens verksamhet i sammandrag

Nyckeltal för perioden:

Omsättning: 22,8 Mkr (18,1 Mkr) Resultat före av- och nedskrivningar: 3,1 Mkr (3,0 Mkr) Resultat efter skatt: 1,2 Mkr (2,0 Mkr) Resultat per aktie: 0,003 kr (0,01 kr)

Väsentliga händelser under perioden:

Kundtillväxten är starkare än förväntat och omsättningsprognosen höjs därför till över 100 Mkr för helåret. Renodlingen är genomförd och under 2007 skall allt fokus läggas på att bli en av Sveriges konkurrenskraftigaste bredbandsoperatörer. Marknaden är framförallt stadsnät och kunder i egenkontrollerade exklusiva fibernät. SkyCom är idag Sveriges största bredbandsoperatör i öppna stadsnät. SkyCom har med bolagets egna likvida medel förvärvat bredbandsoperatören Spray Telecoms kunder från ägarbolaget Glocalnet. Förvärvet ingår i omsättningen från och med det andra kvartalet. Antalet kunder i egenkontrollerade exklusiva fibernät ökar stadigt med målsättningen att öka den nationella spridningen med Triple Play erbjudanden (Internet, TV, Telefoni). En ökad satsning på företagsmarknaden har gett positiv utdelning och säljpersonal skall rekryteras i syfte att förstärka detta segment ytterligare. Prognosen för 2007 är att nå 100 000 anslutna bredbandskunder. Detta skall framförallt uppnås genom organisk tillväxt, men även via förvärv. Marginalerna kommer öka i takt med att kunderna i allt högre grad väljer att konvertera till Triple Play (Internet, TV, Telefoni) och köper övriga extratjänster som trygghetspaket, spamfilter, VoD-tjänster mm. SkyCom har delat ut teckningsoptioner i FastTV.net AB och noterat dem på AktieTorget.

För ytterligare information kontakta:

Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-699 75 57 Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-525 62 02Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=649714

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=649715

Show as PDF