Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom förvärvar Spray Telekoms samtliga stadsnätskunder

09:20 / 28 March 2007 Bredband2 Press release

Sky Communication in Sweden AB (publ) har tecknat avtal med Glocalnet och Spray Telekom AB om förvärv av Spray Telekoms samtliga stadsnätskunder, totalt ca 3 200 bredbandskunder. Förvärvet sker med SkyComs befintliga medel. Bolagets likviditet är fortsatt god för kommande förvärv och organiska tillväxt.

– I och med detta köp stärker vi ytterligare vår position som en betydande nationell bredbandsaktör. Vi kommer att fortsätta vara aggressiva i den del av konsolideringen av den segmenterade delen av bredbandsmarknaden som består av mindre bredbandsoperatörer med en årsomsättning understigande 50 Mkr, säger Jöns Petter Lidström, VD för SkyCom.

– Då stadsnät i dagsläget inte ingår i vår produktportfölj ser vi försäljningen av stadsnätskundbasen till SkyCom som ett bra sätt att säkerställa att de stadsnätskunder vi förvärvade i och med köpet av Spray Telekom fortsatt kan använda sina bredbandstjänster, säger Martin Tivéus, VD för Glocalnet.

SkyCom är idag den största bredbandsoperatören i de öppna stadsnäten i Sverige med fler än 60 000 kunder. SkyCom beräknar att kundstocken vid årets slut beräknas uppgå till ca 100 000 anslutna bredbandskunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57

Kort om SkyCom: Bredbandsoperatören, Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 7 500 aktieägare. Bolagets aktier handlas på First North, www.omxgroup.com/firstnorth/, under kortnamnet SKYC. Certified adviser för Sky Communication in Sweden AB (publ) är Remium AB, www.remium.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=625170

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=625171

Show as PDF