Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom, Sveriges största bredbandsoperatör i öppna stadsnät

13:18 / 28 February 2007 Bredband2 Press release

Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2006 i sammandrag

• Resultatet under perioden uppgick till 35,7 Mkr (f.å 6,0 Mkr) • Omsättningen under perioden uppgick till 72,3 Mkr (f.å 32,6 Mkr) • SkyCom är Sveriges största bredbandsoperatör i öppna stadsnät med fler än 60 000 anslutna kunder • SkyCom räknar med att under 2007 ha fler än 100 000 anslutna bredbandskunder och en omsättning på ca 100 Mkr • SkyCom förvärvar bredbandsoperatörerna Bredband² och ABC Bredband samt bredbandtelefonioperatören Digisip

Efter rapportperiodens utgång • SkyCom delar ut teckningsoptioner i FastTV.net

VD kommenterar SkyCom är idag en renodlad bredbandsoperatör som är den största bredbandsoperatören i de öppna stadsnäten i Sverige. Vi räknar med att under 2007 ytterligare befästa vår position som den ledande aktören i öppna stadsnät samt att genomföra en ordentlig satsning på uppkopplingar inom egna exklusiva nät. Vi beräknar att omsättningen för bredbandsoperatörsverksamheten under 2007 kommer att uppgå till ca 100 Mkr samt att kundstocken vid årets slut beräknas uppgå till ca 100 000 anslutna bredbandskunder.

SkyCom har fler än 60 000 anslutna bredbandskunder i ca 35 städer. Detta gör SkyCom till den största bredbandsoperatören i de öppna stadsnäten i Sverige. Våra kunder är fördelade på ca 37 000 kunder i stadsnät, ca 15 000 kunder i egna exklusiva nät (LAN-kunder), ca 3 000 företagskunder samt ca 7 000 telefoni (IP-telefoni/bredbandstelefoni), webb, e-post och supportkunder.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, e-post: jons.petter.lidstrom@skycom.se Leif Danielsson, styrelseordförande, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-525 62 02Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=612008

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=612009

Show as PDF