Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Extrautdelning i SkyCom

15:00 / 8 February 2007 Bredband2 Press release

Avstämningsdag för utdelning av teckningsoptioner i FastTV till SkyComs aktieägare är fastställd till den 19 februari 2007. Sista handelsdag för SkyComs aktie med rätt till utdelning är fastställd till den 14 februari 2007.

Enligt beslut på extra bolagsstämma kommer aktieägarna i Sky Communication in Sweden AB (publ) att erhålla teckningsoptioner i FastTV genom en extrautdelning. SkyCom delar ut maximalt ca 14 miljoner teckningsoptioner. För varje 25-tal aktier som respektive ägare i SkyCom innehar på avstämningsdagen, erhåller aktieägaren 1 teckningsoption i FastTV.

Styrelsen i Sky Communication in Sweden AB (publ)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=603267

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=603268

Show as PDF