Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyComs innehav i FastTV såldes för 3,5 MSEK samt med en garanti för tecknande i företrädesemissionen på 7,5 MSEK

16:23 / 13 November 2007 Bredband2 Press release

SkyCom har sålt hela sitt aktieinnehav av 57.773.946 aktier med optioner i FastTV för 3,5 MSEK (c:a 50% av kursvärdet) samt att Köparen säkerställt teckning av SkyComs andel i emissionen motsvarande 7,5 MSEK.

Försäljningen av FastTV är ett led i renodlingen av SkyComs verksamhet och ett flertal intressenter har varit med i förhandlingarna. Det ekonomiskt mest fördelaktiga budet fällde avgörandet i beslutet för affären. En huvudparameter har varit teckningen i emissionen för säkerställandet av FastTVs fortlevnad, vilket är en förutsättning för att innehavet skall ha ett värde.

”SkyCom ska fokusera på att vara en bredbandsoperatör och vi arbetar aktivt med att styra verksammeten i den riktningen. Ambitionen är att vara klara med detta arbete till årsskiftet. SkyCom har sedan en tid tillbaka kommunicerat att innehavet i FastTV skall säljas och beslutet har varit att inte delta i den pågående företrädesemissionen. Vi har fört diskussioner med ett antal parter och det affärsmässiga var avgörande – där SkyCom får ut mest värden, säger Daniel Krook, VD på Sky Communication in Sweden AB.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=724040

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=724041

Show as PDF