Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom har nått en överenskommelse om försäljning av hela sitt innehav i FastTV

10:25 / 13 November 2007 Bredband2 Press release

SkyCom har sålt hela sitt aktieinnehav av 57.773.946 aktier samt optioner i FastTV vilket före emissionen representerade 50.1 procent av röste- och kapitalandelen i bolaget. Köpare är Jesper Stevrin som genom tillkommande investerare även har säkerställt teckning av SkyComs andel i emissionen motsvarande MSEK 7,5. Bland dessa investerare återfinns STRICT Equity AB. Därutöver har Jesper Stevrin tecknat sig enligt sin företrädesrätt i emissionen motsvarande MSEK 1,3.

Daniel Krook kommer lämna sin roll som styrelseordförande i FastTV.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=723701

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=723702

Show as PDF