Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2007

09:08 / 26 November 2007 Bredband2 Press release

Sky Communication in Sweden AB (publ)

Koncernens verksamhet i sammandrag

Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 72,5 Mkr (58,8 Mkr) 72,5 Mkr (17,2 Mkr) Resultat före av- och -0,6 Mkr(0,6 Mkr) -0,6 Mkr (-5,7 Mkr) nedskrivningar: Rörelseresultat: -2,3 Mkr(-1,7 Mkr) -2,3 Mkr (-6,9 Mkr) Resultat efter skatt: -67,9 Mkr(46,3 Mkr) -2,2 Mkr (-3,9 Mkr) Resultat per aktie: -0,19 kr(0,14 kr) -0,01 kr (-0,01 kr) Kassaflöde: -4,9 Mkr(4,3 Mkr) -4,9 Mkr (4,3 Mkr)

Nyckeltal för tredje kvartalet: * ** Omsättning: 25,7 Mkr(19,8 Mkr) 25,7 Mkr (7,2 Mkr) Resultat före av- och -1,7 Mkr(-3,5 Mkr) -1,7 Mkr (-5,1 Mkr) nedskrivningar: Rörelseresultat: -2,6 Mkr(-4,0 Mkr) -2,6 Mkr (-5,5 Mkr) Resultat efter skatt: -20,5 Mkr(41,2 Mkr) -2,5 Mkr (-5,5 Mkr) Resultat per aktie: -0,06 kr(0,12 kr) -0,01 kr (-0,02 kr) Kassaflöde: 4,2 Mkr(-20,0 Mkr) 4,2 Mkr (-20,0 Mkr)

Proforma: beskriver jämförelsen av den faktiska operatörsverksamheten mellan föregående års period med nuvarande där icke verksamhetsrelaterade poster tagits bort. Se nedan:

*Perioden och kvartalet exklusive påverkan från finansnetto hänförligt till innehav av noterade aktier. **Föregående års period och kvartal exklusive påverkan från dåvarande dotterbolaget D & W Teknik AB samt påverkan från poster av finansiell karaktär.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Krook, Verkställande Anders Lövgren, Styrelseordförande direktör Sky Communication in Sweden AB Sky Communication in Sweden AB (publ) (publ) Mobil: 070-699 56 60 Mobil: 070-629 05 91

SkyCom är idag till största del ett annat bolag mot tidigare år, varför det är svårt att göra direkta jämförelser mellan nuvarande verksamhet som en renodlad bredbandsoperatör och tidigare verksamhet. Proforma sammanställningen är därför framtagen för att jämföra dagens renodlade bredbandsverksamhet med den del av SkyCom som tidigare innehöll motsvarande verksamhet. Under kommande kvartal kommer det att bli enklare och tydligare att följa bredbandsverksamhetens faktiska utveckling vad gäller omsättning och resultat.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=729538

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=729539

Show as PDF