Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Den extra bolagsstämman torsdagen den 25 januari 2007 i Sky Communication in Sweden AB (publ) Org. Nr 556346-9062 fattade beslut om:

15:29 / 25 January 2007 Bredband2 Press release

att dela ut maximalt 14.141.200 teckningsoptioner i FastTV net AB (publ) till aktieägarna i Sky Communication in Sweden AB (publ). Teckningsoptionerna värderas i SkyComs räkenskaper till 0 kr, utdelningen kommer därför inte att påverka utdelnings¬bara medel i SkyCom. Eventuell utdelningsbeskattning kommer att fastställas av Skatte¬verket.

Utdelningen till befintliga aktieägare kommer att ske genom att för varje innehavt 25-tal aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ) erhålls en teckningsoption i FastTV net AB (publ). Utdelningen motsvarar maximalt 13,6% av teckningsoptionerna i FastTV net AB och 30,8% av SkyComs innehav.

Aktieägare som har ett aktieantal som ej är jämt delbart med 25 kommer att få kontant utdelning om 0,00 kr baserat på värdet av en teckningsoption i FastTV net AB delat med den del av 25 aktier som de innehar i Sky Communication in Sweden AB (publ) utöver den del som är jämt delbar med 25.

Exempel: en aktieägare som har 315 aktier i SkyCom kommer att få 12 (300/25) teckningsoptioner i FastTV net AB samt 15/25 av värdet av en teckningsoption.

Avstämningsdag för erhållande av utdelningen kommer att meddelas snarast efter extra bolagsstämma. Exakt datum är beroende på VPCs handläggning av anslutningen av teckningsoptionen. Styrelsen i Sky Communication in Sweden AB (publ) bemyndigas att fastslå avstämningsdag senare.

Exakta antalet teckningsoptioner som delas ut är beroende på hur många innehav av aktier som är jämt delbart med 25 och hur stora dessa innehav är.

Teckningsoptionen kommer under februari 2007 att noteras på Aktietorget.

Styrelsen Sky Communication in Sweden AB (publ)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=596647

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=596648

Show as PDF