Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande i Labs2 Group AB (publ)

Sky Communication in Sweden AB (publ) har per den 21/12-2007 sålt hela sitt innehav i Labs2 Group AB (publ).För ytterligare information: Daniel Krook,...

09:27 / 21 Dec Bredband2 Press release

Förändringar i SkyComs styrelse

Mats Löfgren, styrelseledamot i SkyCom, har begärt eget utträde ur styrelsen. SkyCom har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma under januari...

14:49 / 18 Dec Bredband2 Press release

SkyCom ökar fokus på företagsmarknaden

SkyComs nya satsning på den kvalificerade företagsmarknaden har fortsatt att utvecklas positivt med en ökning med 30% i ordervärde över de senaste sex...

09:50 / 12 Nov Bredband2 Press release

SkyCom: Flaggningsmeddelande

Sky Communication in Sweden AB (publ) har per den 5 juli 2007, sålt alla sina aktier i Xtracom AB (XTRA).För ytterligare information: Jöns Petter Lids...

09:36 / 6 Jul Bredband2 Press release

SkyCom: Kundtillväxt första kvartalet 2007

Kundtillväxten (netto) under första kvartalet 2007 uppgick till ca 8 000 nya bredbandskunder, varav ca 3 200 kunder via förvärv av Sprays stadsnätskun...

09:15 / 7 May Bredband2 Press release

SkyCom anställer vice VD

Daniel Krook anställs som vice VD på SkyCom och kommer därmed successivt lämna sitt uppdrag som Finansdirektör på Labs2. Tidigare har Daniel Krook arb...

09:15 / 11 Apr Bredband2 Press release

Notering av FastTVs teckningsoptioner

Första noteringsdag för FastTVs teckningsoptioner har fastställts till den 23 februari 2007. Notering kommer att ske på AktieTorget. Teckningsoptionen...

10:13 / 9 Feb Bredband2 Press release

Extrautdelning i SkyCom

Avstämningsdag för utdelning av teckningsoptioner i FastTV till SkyComs aktieägare är fastställd till den 19 februari 2007. Sista handelsdag för SkyCo...

15:00 / 8 Feb Bredband2 Press release

SkyCom föreslår extrautdelning

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Sky Communication in Sweden AB, (publ), 556346-9062, torsdagen den 25/1 2007 kl. 8:30. Lokal: bola...

15:22 / 11 Jan Bredband2 Press release