Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

FastTV.net i bredbandsallians med A+ i Danmark

15:09 / 12 September 2006 Bredband2 Press release

SkyComs dotterbolag, Tv-operatören FastTV.net och A+, ett av Danmarks största bredbandsbolag, bildar bredbandsallians i Danmark. Alliansen sätter ytterligare press på konkurrensen om bredbands- och TV-kunderna i Danmark.

Alliansen mellan FastTV.net AB och A+ innebär att det har bildats ett nytt, betydelsefullt alternativ till de övriga bredbands- och TV-operatörerna i Danmark. Tillsammans når FastTV och A+ ut till en större marknad med fler tjänster: A+ kan nu förutom tjänsterna, Internet och telefoni erbjuda TV från FastTV till antenn- och bostadsföreningar. FastTV kan nu utöver IPTV erbjuda Internet och telefoni under produktnamnen FastNet och FastPhone till energibolagens fibernätskunder.

Fritt val i antenn- och bostadsföreningar För A+ innebär avtalet att man nu kan erbjuda TV-lösningarna från FastTV till de bostads- och antennföreningar som i dag har coaxiala (analoga) nät, med möjlighet för utvidgning till IPTV-lösningar. För A+ är det viktigt att kunna tillgodose föreningarnas medbestämmanderätt, också vad gäller avstämningarna om TV-innehållet i näten.

– För A+ är det nya avtalet med FastTV en naturlig del av en fortsatt positiv utveckling. Vi har under en längre tid upplevt en ökande efterfrågan från medlemsföreningarna efter ett alternativ till TV-leveranserna från branschens gamla aktörer, och inte minst en önskan att kunna tillgodose lokala önskemål på TV-paketeringen. Därför är det mycket positivt att vi nu kan erbjuda möjligheten att FastTV levererar TV-kanaler till föreningarna via vår backbone och fibernät. På det sättet kompletterar vi våra tjänster till att bli ett fullständigt triple-play i föreningarna, säger Henrik Lind, VD A+.

A+ koncernen startade år 2000 med företaget Arrowhead (numera A+ Arrownet) och gick från ganska få anställda till att i 2005 ha 85 anställda och en omsättning på 93.8 miljoner DKK. Koncernens telebolag, A+ Telecom A/S är ISO 9001 certifierat och fullservice teleoperatör på samma sätt som övriga seriösa telebolag i Danmark.

Rikstäckande backbone till elbolagens fibernät Avtalet med A+ innebär att FastTV får tillgång till kapacitet på A+ rikstäckande backbone och kan därmed nå ut till alla relevanta fibernät hos energibolagen. Från backbonen vill FastTV leverera en omfattande produktportfölj av tills vidare upp emot 80 TV-kanaler, VoD (Video on Demand), Internet och telefoni direkt ut mot hushåll i hela Danmark. FastTV har avtal med NESA och Himmerlands Energiforsyning och har nyligen ingått avtal med SEAS-NVE och Energi Fyn Bredbånd.

– Med FastTVs skandinaviska närvaro och centraliserade produktionsapparat har bollen nu på allvar kommit i rullning i konkurrensen och till fördel för kunderna i energibolagens nät. Samtidigt säkerställer vi med samarbetet med A+ att våra Internet- och telefoniprodukter har högsta kvalitet och fungerar med ett bakomliggande tjänsteapparat som idag hanterar över 47 000 befintliga kunder, säger Claus Michael Drastrup, VD FastTV.net A/S.

Första steg i en skandinavisk partnerstrategi I april förvärvade det börsnoterade svenska bredbandsbolaget Sky Communication in Sweden AB (publ) (SkyCom) FastTV, som tidigare ägdes av Bonnier. Enligt Stephan Guiance, nordisk VD för FastTV, är alliansen med A+ i Danmark en viktig del av bolagets skandinaviska partnerstrategi:

– Vi skall på den skandinaviska marknaden samarbete med bredbandsaktörer med stark lokal förankring och solid ekonomi. Alliansen med A+ lever till fullo upp till vår målsättning och vi har stora förväntningar på samarbetet, som också formar modellen för våra aktiviteter i de övriga länderna, säger Stephan Guiance.

För ytterligare information vänligen kontakta: Presskontakt: Susan Rose, + 46 735 81 35 40. FastTV: VD Stephan Guiance, + 46 8 52 50 36 51 mobil + 46 70 595 13 73 Styrelseordförande Jesper Sehested Lund, + 45 20 20 09 00 A+: VD Henrik Lind, + 45 69 12 12 50, mobil + 45 25 26 50 00

Om FastTV FastTV är en skandinavisk TV-operatör med organisation och distribution i Danmark, Sverige, Norge och på Island. FastTV erbjuder ett komplett innehållspaket med TV-kanaler, VoD (Video on Demand), Internet och telefoni. FastTV satsar i Danmark på samarbetsavtal med energibolagen och har idag distributionsavtal med NESA, SEAS-NVE, Energi Fyn Bredbånd och Himmerlands Energiforsyning. I Sverige och Norge distribuerar FastTV genom ett stort antal stadsnät samt bredbandsnätet. På Island samarbetar FastTV med Reykjavik Energi. Mer information på www.fasttv.se, www.fasttv.dk, www.fasttv.no Om A+ A+ är en av Danmarks få oberoende fullserviceleverantörer av bredband och telefonitjänster till bostads- och antennföreningar. Koncernen, som är till hundra procent danskt ägd, bildades 2000 och har idag 85 anställda. A+ har uppkopplad access till drygt 100 000 hushåll via fasta uppkopplingar och mer än 300 000 hushåll via FWA. A+ betjänar även andra privatkunder med bland annat Internet och telefoni via koncernens telebolag A+ Telecom. Mer information finns på www.aplus.dk. Om SkyCom SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. Skycom’s tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, stadsnät. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 7 500 st aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ) är noterade på First North under kortnamnet SKYC. www.firstnorth.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=541453

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=541454

Show as PDF