Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Den extra bolagsstämman onsdagen den 6 september 2006 i Sky Communication in Sweden AB (publ) Org. Nr 556346-9062 fattade beslut om:

14:28 / 6 September 2006 Bredband2 Press release

1. att dela ut maximalt 13.982.000 aktier i dotterbolaget FastTVnet AB till aktieägarna i Sky Communication in Sweden AB, (publ). Utdelningen värderas till maximalt 4.376.366 kr vilket tas från balanserade vinstmedel i Sky Communication in Sweden AB, (publ). Utdelningen till befintliga aktieägare kommer att ske genom att för varje innehavt 25-tal aktier i Sky Communication in Sweden AB, (publ) erhålls en aktie i FastTVnet AB. Utdelningen motsvarar 27,96% av FastTVnet AB’s aktier efter nu pågående split och nyemission.

Aktieägare (ca 350 st per 31/7 2006) som har ett aktieantal som ej är jämt delbart med 25 kommer att få kontant utdelning baserat på värdet av en aktie i FastTVnet AB delat med den del av 25 aktier som de innehar i Sky Communication in Sweden AB (publ) utöver den del som är jämt delbart med 25. Värdet på aktien i FastTV kommer att fastställas av Riksskatteverket i samband med avstämningsdagen.

Exempel: en aktieägare som har 315 aktier i SkyCom kommer att få 12 (300/25) aktier i FastTV samt 15/25 av värdet av en FastTV-aktie kontant efter det att skatteverket fastställt värdet.

Avstämningsdag för erhållande av utdelningen beräknas vara i slutet på september 2006. Exakt datum är beroende på VPC’s handläggning av anslutningen av FastTV.net AB. Det beslöts att styrelsen i Sky Communication in Sweden AB, (publ) bemyndigas att fastslå avstämningsdag senare.

Det maximala antalet aktier och därmed värdet på utdelningen kan komma att ändras beroende på eventuella nyemissioner under tiden fram till avstämningsdagen. Styrelsen i Sky Communication in Sweden AB, (publ) bemyndigas i sådant fall genomföra denna ändring i beslutet.

FastTV.net AB kommer under hösten att ansöka om notering på officiell marknadsplats i Sverige.

2. att till ny styrelseledamot välja Håkan Broberg, Umeå. F. 1960 Han är egen företagare, Styrelseledamot i CISLgruppen AB noterat på First North och har tidigare bl.a. arbetat som ekonomichef på Daydream Software AB(publ).

Styrelsen Sky Communication in Sweden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, VD i Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, E-post:

Leif Danielsson, Styrelseordförande i Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-525 62 02, E-post:

Besök gärna www.skycom.se Sky Communication in Sweden AB (publ) handlas på First North under kortnamnet SKYC För ytterligare information besök: www.firstnorth.se

Sky Communication in Sweden AB (publ) • Box 55600 • 102 04 Stockholm • Tel: +46 90-14 93 30 • Fax: +46 90-14 93 39 • www.skycom.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=538977

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=538978

Show as PDF