Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom säljer dotterbolag till Xtracom

09:15 / 28 August 2006 Bredband2 Press release

Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på First North, har tecknat avtal om försäljning av D & W Teknik AB till Xtracom AB (publ). Priset uppgår till ca 15,3 Mkr och kommer i sin helhet att betalas med aktier i Xtracom. SkyCom kommer efter affären att äga ca 30% av aktierna i Xtracom AB (publ), noterade på AktieTorget (XTRA).

D & W, som grundades 1989 och är en helhetsleverantör av kommunikationsnät. D & W projekterar, installerar, driftsätter och underhåller nätverk och infrastruktur för kommunikation. Exempel på kunder är större operatörer, kommuner, stadsnät, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Bolaget är baserat i Stockholm och finns även representerat på andra platser i Sverige. Förvärvet, som är villkorat godkännande från en extra bolagsstämma i Xtracom, kommer att ske med 21,8 miljoner nyemitterade aktier i Xtracom till en kurs på 0,70 SEK.

”D & W Teknik är ett väletablerat namn som leverantör till många större operatörer och stadsnät. Genom förvärvet skapas också en kundrelation till SkyCom. Detta välkomnar vi då SkyCom är en snabbt växande operatör som tillika kommer bli en viktig kund till både D & W Teknik och våra andra dotterbolag framöver.”, säger Per Hallerby, Verkställande direktör, Xtracom AB(publ).

”Genom denna strukturaffär fortsätter SkyCom renodla sin verksamhet för att för att bl.a. tydliggöra de värden som finns i koncernen”, säger Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör för Sky Communication in Sweden AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication AB (publ). Mob: 070-699 75 57 e-post: . Besök gärna: www.SkyCom.se

Per Hallerby, verkställande direktör, Xtracom AB (publ). Mobiltelefon: 070-658 68 68 e-post: . Besök gärna: www.xtracom.se

Om SkyCom SkyCom äger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. SkyComs tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till Kommuner, företag och bostadsrättsföreningar. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 8 000 st aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ)(SKYC) är noterade på First North, www.firstnorth.se Om Xtracom Xtracom AB har som affärside att genom dotterbolag leverera konsulttjänster och operatörslösningar inom Internet, IPtelefoni, och IP-TV. Bolaget arbetar även med att utforma och förbättra kundernas IT-stödsystem och relaterade affärsprocesser. Xtracoms dotterbolag vänder sig huvudsakligen till operatörer, stadsnät och fastighetsägare med tjänster som sträcker sig från byggnation av fysisk infrastruktur till implementering och drift av IP-tjänster. Xtracom AB (publ) grundades 2005 och är noterat på Aktietorget och handlas under symbolen (XTRA), www.aktietorget.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=534810

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=534811

Show as PDF