Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom noterar dotterbolag.

09:04 / 23 August 2006 Bredband2 Press release

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på First North (SKYC), har beslutat att till befintliga aktieägare dela ut samt notera sitt dotterbolag, Tv-operatören, FastTV.net AB. SkyComs ägande i FastTV.net kommer att efter utdelning och noteringen uppgå till ca 38% av röste- och kapitalandelen i FastTV.net AB. Utdelningen är villkorat godkännande från extra bolagsstämma i Sky Communication in Sweden AB (publ).

”Genom att dela ut samt börsnotera FastTV.net påbörjar SkyCom en renodling av sin verksamhet för att tydliggöra de värden som finns i bolaget”, säger Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör för Sky Communication in Sweden AB (publ).

Det föreslås att extra bolagsstämman beslutar om att dela ut 13.981.114 aktier i dotterbolaget FastTV.net AB. Detta motsvarar 27,96% av FastTV.net AB’s aktier aktier efter nu pågånde split. Avsikten är att FastTV.net AB under hösten skall ansöka om notering på officiell marknadsplats i Sverige. Utdelningen till befintliga aktieägare kommer att ske genom att för varje innehavt 25-tal aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ) erhålls en aktie i FastTV.net AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication AB (publ). Mob: 070-699 75 57 e-post: jons.petter.lidstrom@SkyCom.se. Besök gärna: www.SkyCom.se

Om SkyCom SkyCom äger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. SkyComs tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till Kommuner, företag och bostadsrättsföreningar. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 8 000 st aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ)(SKYC) är noterade på First North, www.firstnorth.se Om FastTV: FastTV grundades 2003 av Claus Michael Drastrup, tidigare VD för Telenor Vision i Danmark, och Stephan Guiance, tidigare VD för Sweden Online. FastTV har idag kunder i Sverige, Danmark och Norge. Mission & Vision FastTVs mission är att vara den aktör inom modern TV-teknologi, som erbjuder den bästa underhållningen och det bredaste innehållet. FastTVs vision är att förbli den ledande innehållsleverantören och operatören av interaktiva TV-tjänster i Skandinavien. www.fasttv.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=533137

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=533138

Show as PDF