Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2006

10:25 / 25 August 2006 Bredband2 Press release

• Resultatet uppgick till 5,0 Mkr (f.å 2,8 Mkr) • Omsättningen under perioden uppgick till 39,0 Mkr (f.å 8,3 Mkr) • Resultatet belastas med kostnader av engångskaraktär på ca 2,1 Mkr • SkyCom förvärvar TV-operatören FastTV.net AB • SkyCom byter handelsplats till First North (Nya Marknaden)

För ytterligare information kontakta:

Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-699 75 57

Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-525 62 02Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=534398

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=534399

Show as PDF