Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2006

10:44 / 12 May 2006 Bredband2 Press release

  • Resultatet uppgick till 2,0 Mkr (f.å 1,0 Mkr). Resultatet belastas med 1,3 Mkr avseende omstruktureringskostnader
  • Omsättningen under perioden uppgick till 18,1 Mkr (f.å 3,6 Mkr)
  • SkyCom tecknar avtal med stor nationell operatör om uppgradering av nät till ”TriplePlay” för ca 30 000 kunder. Värdet på avtalet uppgår till ca 20 Mkr
  • SkyCom genomför riktad emission om 53,5 Mkr
  • SkyCom Tecknar avtal med Södertälje, Göteborg, Eskilstuna och Strängnäs stadsnät
  • SkyCom etablerar sig i Göteborg
  • Ledande befattningshavare ökar aktieinnehav i SkyCom
  • SkyCom tecknar avtal om installation av bredbandsnät (FiberLAN) till ca 1 600 hushåll i Stockholmsregionen. Värdet på avtalet uppgår till ca 4,5 Mkr
  • SkyCom förvärvar bredbandsoperatör i Karlstad


För ytterligare information kontakta: Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-699 75 57 Jons.petter.lidstrom@skycom.se Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-525 62 02 Leif.danielsson@skycom.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=500792

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=500793

Show as PDF