Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom förvärvar bredbandsoperatörerna Bredband2 och ABC bredband innehållande samtliga kunder

11:00 / 18 December 2006 Bredband2 Press release

SkyCom förvärvar operatörsverksamheterna Bredband2, ABC Bredband samt bredbandstelefonioperatören Digisip. Förvärven sker med SkyComs befintliga medel. Bolagets likviditet är fortsatt god för kommande förvärv och organisk tillväxt. Köpeskillingen är inte offentlig på säljarens begäran. Säljare är riskkapitalbolaget E-Business.

SkyCom har i och med detta förvärv fler än 60 000 uppkopplade bredbandskunder i Sverige och finns representerade i 35 städer. Våra kunder är i dag fördelade på ca 37 000 kunder i stadsnät, ca 15 000 kunder i egna exklusiva nät (LAN-kunder), ca 3 000 företagskunder samt ca 7 000 telefoni (IP-telefoni/bredbandstelefoni), webb, e-post och supportkunder.

I och med detta köp stärker vi vår position som en betydande nationell bredbandsaktör. Samtliga etableringar som planeras under det närmaste året beräknas ske med bolagets egna medel. Vi kommer att fortsätta vara ännu aggressivare i den del av konsolideringen av den segmenterade delen av bredbandsmarknaden som består av ISP’er med en årsomsättning understigande 50 Mkr.

Kundtillväxten förväntas fortfarande vara hög och ökar för närvarande organiskt med ca 1 000 nya kunder per månad. Införsäljningsprocessen och avtalstiderna (36-60 mån) för kunder i egna exklusiva nät är långa och från tecknad order till fakturering kan ledtiden vara upp till 12 månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, e-post:

Om SkyCom: Bredbandsoperatören, Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 7 500 aktieägare. Bolagets aktier handlas på First North, www.omxgroup.com/firstnorth/, under kortnamnet SKYC. Certified adviser för Sky Communication in Sweden AB (publ) är Remium AB, www.remium.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=583119

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=583120

Show as PDF