Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

FastTV riktar erbjudande till SkyComs aktieägare.

17:00 / 17 November 2006 Bredband2 Press release

Erbjudandet omfattar en riktad nyemission som är garanterad. De som tecknar aktier i FastTV erhåller också en vederlagsfri teckningsoption.

22 november är sista handelsdag för SkyComs aktie inklusive teckningsrätt avseende teckning av aktier i FastTV. Handel med teckningsrätter sker 1 – 12 december och den 6 december noteras BTA (Betald Tecknad Aktie). Första noteringsdag av FastTVs aktie är fastställd till den 11 januari 2007. Teckningsoptionen i FastTV noteras i början på februari 2007. FastTV kommer att noteras på Aktietorget.

Enligt beslut på extra bolagsstämma i FastTV kommer aktieägarna i SkyCom att få möjlighet att köpa nyemitterade aktier och erhålla teckningsoptioner i FastTV.

Extra bolagsstämma i FastTV net AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission riktad till aktieägarna i Sky Communication in Sweden AB (publ). FastTV kommer att emittera maximalt 21.845.500 aktier till en teckningskurs om 1,00 kr. Samtidigt beslutade bolagsstämman att emittera maximalt 81.845.500 teckningsoptioner i FastTV med löptid till 2008-03-31 och med en teckningskurs om 1,50 kr. Emissionen är till fullo garanterad.

Detta innebär att aktieägarna i Sky Communication in Sweden AB får en teckningsrätt per aktie i SkyCom och att det krävs 16 teckningsrätter för att få köpa en aktie i FastTV. Samtidigt erhåller aktieägarna en teckningsoption vederlagsfritt för varje aktie som tecknas.

Avstämningsdag i SkyCom för detta kommer att vara 27 november och sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 22 november. Handel med teckningsrätter kommer att pågå 1 – 12 december. Handel med BTA kommer att pågå från 6 dec 2006 till 9 januari 2007. Handel med teckningsoptioner påbörjas i början på februari 2007 med löptid till 2008-03-31.

Prospekt med fullständiga villkor kommer att distribueras till teckningsberättigade första dagarna i december.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör,Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, e-post: jons.petter.lidstrom@skycom.se

Om SkyCom: SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyComs nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. Skycoms tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, stadsnät. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 7 500 aktieägare. Bolagets aktier är noterade på First North under kortnamnet SKYC. www.firstnorth.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=570066

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=570067

Show as PDF