Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom genomför riktad emission om 53,5 Mkr.

13:06 / 17 January 2006 Bredband2 Press release

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på AktieTorget (SKYC), genomför en riktad nyemission som tillför bolaget 53,5 Mkr i nytt kapital före emissionskostnader. Emissionens syfte är att finansiellt förbereda bolaget inför ett planerat större företagsförvärv. Emissionen har riktats till ett begränsat antal större professionella institutionella investerare. Aktierna placeras till en beräknad aktiekurs om 1.07 kr. Emissionskursen baseras på en snittkurs under perioden 20051228-20060113.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, Telefon: 090-14 93 30, E-post: För ytterligare information, besök gärna: www.skycom.se

Om SkyCom: SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan eller DSL.. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. Skycom’s tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och stadsnät. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 5 800 st aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget under kortnamnet SKYC. www.aktietorget.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=444795

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=444796

Show as PDF