Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom etablerar sig i Göteborg.

13:50 / 25 January 2006 Bredband2 Press release

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på AktieTorget (SKYC), med kontor i Umeå och Stockholm påbörjar nästa fas i sin nationella satsning och etablerar ett försäljningskontor i Göteborg.

”Vi påskyndar nu på vår expansionstakt i Sverige och startar upp ett försäljningskontor i Göteborg. Detta för att snabbt kunna möta upp den kraftigt ökade efterfrågan på SkyCom’s tjänster i Göteborgsområdet. Vår satsning att bli en ledande bredbandsoperatör i Sverige fortsätter enligt plan”, säger, Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ).

”Den tekniska plattformen samt kunder beräknas vara i drift under andra kvartalet. Eftersom vårt backoffice administreras via lokalkontoret i Umeå kommer kostnaden för etableringen att vara låg. Samtliga etableringar som planeras under våren kommer att ske med bolagets egna medel och endast under förutsättning att kostnadstäckning kan tryggas”, avslutar, Jöns Petter.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, Telefon: 090-14 93 30, E-post: För ytterligare information, besök gärna: www.skycom.se

Om SkyCom: SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan eller DSL. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. Skycom’s tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner, stadsnät. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 5 800 aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget under kortnamnet SKYC. www.aktietorget.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=447250

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=447251

Show as PDF