Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Ledande befattningshavare ökar innehav i SkyCom.

10:30 / 30 January 2006 Bredband2 Press release

Leif Danielsson, styrelseordförande, SkyCom, har förvärvat 12.000.000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget (SKYC). Leif Danielssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 78.265.963 aktier, motsvarande 27,34 % av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, SkyCom, har förvärvat 2.000.000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget (SKYC). Jöns Petter Lidströms totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 7.500.000 aktier, motsvarande 2,62 % av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Samuel Hägglund, ekonomichef, SkyCom, har förvärvat 2.500.000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget (SKYC). Samuel Hägglunds totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 2.500.000 aktier, motsvarande 0,87 % av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Annika Ekeståhl, platschef, dotterbolag, har förvärvat 182.223 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget (SKYC). Annika Ekeståhls totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 182.223 aktier, motsvarande 0,06 % av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, Telefon: 090-14 93 30, E-post: För ytterligare information, besök gärna: www.skycom.se

Om SkyCom: SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan eller DSL. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. Skycom’s tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och stadsnät. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 5 800 st aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget under kortnamnet SKYC. www.aktietorget.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=448403

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=448404

Show as PDF