Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

SkyCom: Flaggningsmeddelande i Xtracom

2006-11-22Sky Communication in Sweden AB (publ) har med anledning av konvertering av konvertibla skuldebrev ökat sitt ägande i Xtracom AB (publ) till ...

10:16 / 22 Nov Bredband2 Press release

SkyCom levererar till sju nya bredbandsnät

SkyCom har inlett samarbete med OpenNet om att leverera Internettjänster till sju bredbandsnät i Stockholm, Hofors, Falun, Sandviken, Tierp, Skövde oc...

13:43 / 12 Oct Bredband2 Press release

Utdelning av aktier i FastTV

SkyCom har fastställt 31 oktober 2006 som avstämningsdag för utdelning av aktier i FastTV net AB till SkyComs aktieägare. Aktieägare som på avstämning...

10:18 / 12 Oct Bredband2 Press release

FastTV.net i bredbandsallians med A+ i Danmark

SkyComs dotterbolag, Tv-operatören FastTV.net och A+, ett av Danmarks största bredbandsbolag, bildar bredbandsallians i Danmark. Alliansen sätter ytte...

15:09 / 12 Sep Bredband2 Press release

SkyCom förvärvar bredbandsnät i Stockholm

Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på First North (SKYC), har tecknat avtal om att förvärva Local Internet Provider ABs (Local IP) fiberba...

11:44 / 30 Aug Bredband2 Press release

SkyCom säljer dotterbolag till Xtracom

Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på First North, har tecknat avtal om försäljning av D & W Teknik AB till Xtracom AB (publ). Priset uppg...

09:15 / 28 Aug Bredband2 Press release

SkyCom noterar dotterbolag.

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på First North (SKYC), har beslutat att till befintliga aktieägare dela ut samt note...

09:04 / 23 Aug Bredband2 Press release

Flaggningsmeddelande

Gustavia Capital Management AB har den 5 juni 2006 förvärvat 1 155 000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på Nya Marknaden (SKYC)...

10:39 / 7 Jun Bredband2 Press release

SkyCom byter handelsplats till Nya Marknaden

Styrelsen i Sky Communication in Sweden AB (publ) har fattat beslut om att avnotera bolagets aktie från Aktietorget för att i stället upplåta aktien f...

14:31 / 19 May Bredband2 Press release

SkyCom tecknar avtal med GothNet.

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på AktieTorget (SKYC), har tecknat avtal med GothNet om att under 2006 leverera bred...

10:18 / 29 Mar Bredband2 Press release

Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2005

Resultatet uppgick till 6,0 Mkr (f.å 2,0 Mkr) Omsättningen under perioden uppgick till 32,6 Mkr (f.å 10,9 Mkr)SkyCom förvärvar D & W Teknik ABResultat...

10:30 / 24 Feb Bredband2 Press release

SkyCom får uppdrag värt ca 4,5 Mkr

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på AktieTorget (SKYC), har genom dotterbolag tecknat avtal om installation av bredba...

10:06 / 6 Feb Bredband2 Press release

SkyCom tecknar avtal med Sundbybergs stadsnät.

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på AktieTorget (SKYC), har tecknat avtal med Sundbybergs stadsnätbolag AB, om bredba...

10:19 / 2 Feb Bredband2 Press release

SkyCom etablerar sig i Göteborg.

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på AktieTorget (SKYC), med kontor i Umeå och Stockholm påbörjar nästa fas i sin nati...

13:50 / 25 Jan Bredband2 Press release

SkyCom tecknar avtal med Södertälje stadsnät.

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på AktieTorget (SKYC), har tecknat avtal med Södertälje stadsnät om att under 2006 l...

11:30 / 18 Jan Bredband2 Press release

SkyCom genomför riktad emission om 53,5 Mkr.

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på AktieTorget (SKYC), genomför en riktad nyemission som tillför bolaget 53,5 Mkr i ...

13:06 / 17 Jan Bredband2 Press release

SkyCom tecknar avtal värt ca 20 Mkr

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ)(SKYC) noterat på AktieTorget, har via dotterbolag tecknat avtal med stor nationell operatör ...

10:10 / 3 Jan Bredband2 Press release