Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005

10:24 / 26 August 2005 Bredband2 Press release

• Resultatet uppgick till 2,8 Mkr (f.å. –0,7 Mkr) • Omsättningen under perioden uppgick till 8,3 Mkr (f.å. 2,0 Mkr) • SkyCom förvärvar D & W Teknik AB • SkyCom:s verksamhet i Stockholm är i full gång • Tillväxttakten för tredje och fjärde kvartalet förväntas accelerera • Nationellt samarbetsavtal tecknat med Hewlett Packard AB

För ytterligare information kontakta:

Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör   Sky Communication in Sweden AB (publ)   Mobil: 070-699 75 57     Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-525 62 02Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=401967

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=401968

Show as PDF