Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

11:24 / 27 May 2005 Bredband2 Press release

• Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. –244 Tkr) • Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) • SkyCom räknar med att under 2005 koppla upp 1 000 st nya kunder i månaden • Ramavtal tecknat med STOKAB • Etableringen av kontor i Stockholm har genomförts

För ytterligare information kontakta:

Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-699 75 57    

Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-525 62 02

  Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=381324

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=381325

Show as PDF