Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom förvärvar Orexis Communication.

10:11 / 19 October 2005 Bredband2 Press release

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ)(SKYC) noterat på AktieTorget, har tecknat avtal om förvärv av Orexis Communication AB.

Orexis grundades 1988 och är en ISP som inriktat sig på kommunikationslösningar och drift av datanät mot företag, kommuner och stadsnät. Bolaget omsätter ca 7 Mkr och har ett positivt rörelseresultat. SkyCom förvärvar samtliga Orexis bredbandsnät inkl kunder samt tar inom kort över driftansvaret för hela Orexis kundstock. Orexis kommer i sin helhet att integreras i SkyComs struktur.

Orexis har en stark position i Norrland när det gäller kommunikationslösningar mot företag samt som grossist av kommunikationsprodukter. Orexis visar i dag positivt rörelseresultat samt visar på en växande försäljningstrend. Köpeskillingen uppgår till 1,5 Mkr och sker delvis med nyemitterade aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ).

”Förvärvet av Orexis är en del av vår strategi, det vill säga att vara en aktör som aktivt deltar i den konsolidering som nu sker inom bredbandsmarknaden”, säger Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ).

”Vi ser positivt på att vi nu med SkyComs hjälp kan nå ut nationellt med våra tjänster och produkter”, säger Mikael Kostet, verkställande direktör, Orexis Communication AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, Telefon: 090-14 93 30, E-post: För ytterligare information, besök gärna: www.skycom.se

Om SkyCom SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. SkyComs tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, stadsnät. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 5 300 st aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ)(SKYC) är noterade på AktieTorget. www.aktietorget.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=418058

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=418059

Show as PDF