Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2023

11:00 / 16 April 2024 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 på http://www.boule.com.

Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF), en tryckt version av denna kommer finnas tillgänglig för de aktieägare som så önskar i slutet av april.

För mer information, vänligen kontakta:

Torben Nielsen, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, torben.nielsen@boule.com
Holger Lembrér, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)72-230 77 10, holger.lembrer@boule.com

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 571 miljoner SEK under 2023 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. www.boule.com

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 11:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/