Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Förändring av antalet aktier och röster i Boule Diagnostics

15:00 / 30 December 2022 Boule Diagnostics Press release

Stockholm, Sverige, 30 december 2022 - Boule Diagnostics AB (publ) ("Boule" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: BOUL) har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en företrädesemission av aktier, vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Boule har förändrats.

Före företrädesemissionen av aktier, som beslutades av styrelsen den 3 oktober 2022 och godkändes av en extra bolagsstämma den 1 november 2022, fanns det totalt 19 416 552 aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier och röster i Bolaget har genom företrädesemissionen ökat med 19 416 552.

Per den 30 december 2022 finns det totalt 38 833 104 aktier och röster i Boule.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och Koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 kl. 15:00 CET.

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. www.boule.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/