Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2019

15:00 / 16 April 2020 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 på www.boule.com.

Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan och en tryckt version av denna kommer finnas tillgänglig för de aktieägare som så önskar i slutet av april.

Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras på www.boule.com (https://www.boule.com/investors/financial-reports/) vid ett senare datum, dock senast till årsstämman den 7 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Rubenhag, Tillförordnad VD samt CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 15:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/