Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Fredrik Dalborg lämnar VD-posten i Boule Diagnostics AB

08:00 / 22 July 2019 Boule Diagnostics Press release

Fredrik Dalborg, VD och koncernchef för Boule Diagnostics, har beslutat sig för att lämna bolaget och fortsätta sin karriär med uppdrag utanför koncernen i ett annat svenskt medicinteknikbolag. Fredrik kommer fortsätta i sin roll under uppsägningstiden.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tfn. + 46 706-67 57 11

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2019 kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/