Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

08:46 / 24 June 2019 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0011231158 Shares, ordinary
Innehavare Thomas Eklund
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 798 596
Antal rösträtter 1 798 596
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-06-20
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 948 596
 - direkt innehavda rösträtter 1 096 635
 - indirekt innehavda rösträtter 851 961
Andel
 - aktier 10,03575 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,64794 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,38781 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,03575 % 1 948 596
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,03575 % 1 948 596
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag TEDCAP AB
 - antal rösträtter 851 961
 - andel av rösträtter 4,38781 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 948 596
 - andel av rösträtter 10,03575 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Thomas Eklund
 - telefon +46708242025
 - mejl thomas.eklund@investorab.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/