Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics - Q1 2019 presentation

15:00 / 2 May 2019 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari - mars 2019 måndagen den 6 maj 2019 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad.

VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: måndagen den 6 maj 2019 klockan 16:00 CET

Telefonnummer:  +46(0) 8-744 77 22

Kod: 1212          

Delårsrapporten kommer att finnas tillgängliga på www.boule.com (https://www.boule.com/investerare/finansiella-rapporter/) efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 15:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/