Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

12:33 / 15 February 2019 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0011231158 Aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 981 916
Antal rösträtter 981 916
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-02-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 961 916
 - direkt innehavda rösträtter 961 916
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,95 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,95 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,95 % 961 916
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,95 % 961 916
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 961 916
 - andel av rösträtter 4,95 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johanna Lindlöf
 - telefon 08-7012058
 - mejl joli53@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/