Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics effektiviserar produktionen

08:30 / 21 September 2018 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics koncernen genomför en kostnadsreduktion inom instrumenttillverkning som beräknas ge en årlig kostnadsbesparing på cirka MSEK 3, med början i första kvartalet 2019. Kostnadsreduktionen sker genom en uppdaterad design av elektronikmodulen i instrumenten som förminskar storleken på modulen, förenklar monteringen och möjliggör snabbare programmering. Dessutom kan ledtider förkortas och logistik förenklas genom valet av den nya leverantören Inission. Utveckling och prototyptillverkning av elektronikmodulen kommer att ske i Sverige och kostnadseffektiv volymtillverkning i Estland.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 70-558 51 05
Christina Rubenhag, CFO Boule Diagnostics AB, tfn. +46 70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08:30. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/