Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Förändrat antal aktier och röster i Boule Diagnostics

08:45 / 29 June 2018 Boule Diagnostics Press release

I enlighet med beslut på Boule Diagnostics AB:s (publ) ("Boule") årsstämma den 14 maj 2018 har en uppdelning av Boules aktier genomförts, varigenom varje befintlig aktie har delats upp i fyra (4) aktier (så kallad aktiesplit 4:1) utan ändring av Boules aktiekapital.

Efter uppdelningen har det totala antalet aktier och röster i Boule ökat från 4 854 138 stycken till 19 416 552 stycken. Kvotvärdet har ändrats från 1 krona per aktie till 0,25 kronor per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 0706-67 57 11
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 070-558 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:45 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/