Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics - Q1 2018 presentation

11:00 / 9 May 2018 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari - mars 2018 måndagen den 14 maj 2018 klockan 15.00. I samband med delårsrapporten håller Boule en telefonkonferens för press och aktiemarknad.

VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid:                                tisdag 15 maj 2018 klockan 9.00 CET

Telefonnummer:          +46(0) 8-744 77 22

Kod:                              1212          

Delårsrapporten kommer att finnas tillgängliga på www.boule.com (https://www.boule.com/investerare/finansiella-rapporter/) efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/