Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2017

09:00 / 23 April 2018 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 på www.boule.com.

Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan.
Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras på www.boule.com (https://www.boule.com/investors/financial-reports/) till årsstämman den 14 maj.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 70-558 51 05
Christina Rubenhag, CFO Boule Diagnostics AB, tfn +46 70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com. 

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) org.nr 556535-0252 är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 9:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/