Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

10:08 / 16 January 2017 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0000437402 Aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 174 000
Antal rösträtter 174 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-01-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 404 000
 - direkt innehavda rösträtter 404 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,58 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,58 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,58 % 404 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,58 % 404 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mia Metso Ekberg
 - telefon 08-58597525
 - mejl mia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/