Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Boule Diagnostics - Antal aktier och röster

De incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes under 2013 och 2014 berättigar genom utnyttjande av optioner t...

16:00 / 29 Dec Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics - Antal aktier och röster

De incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes under 2013 och 2014 berättigar genom utnyttjande av optioner t...

17:30 / 30 Nov Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics - Q3 2017 presentation

Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari - september 2017 onsdagen den 8 november 2017 klockan 08.45. I samband me...

19:50 / 7 Nov Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics - Antal aktier och röster

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 13 maj 2014 berättigar genom utnyttjande a...

08:45 / 1 Nov Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics - Antal aktier och röster

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 13 maj 2014 berättigar genom utnyttjande a...

13:00 / 29 Sep Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics utser ny CFO

Boule har utsett Christina Rubenhag till ny CFO och medlem i koncernledningen. Hon efterträder Fredrik Alpsten som tidigare meddelat att han lämna...

08:45 / 20 Sep Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics - Antal aktier och röster

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 13 maj 2014 berättigar genom utnyttjande a...

13:30 / 31 Aug Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics - Antal aktier och röster

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 13 maj 2014 berättigar genom utnyttjande a...

08:30 / 31 Jul Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics förstärker ledningsgruppen

Som ett nästa steg i utvecklingen av organisation förstärker Boule ledningen. Från och med 1 juni är Debbie Herrera och Fredrik Ekdahl medlemmar i...

08:45 / 22 May Boule Diagnostics Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, (” Bolaget ”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.00 på ...

08:18 / 11 Apr Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics vinner strategisk upphandling

Boule Diagnostics AB har vunnit Västra Götalandsregionens upphandling av hematologiinstrument för patientnära analys. Upphandlingen omfattar cirka...

08:45 / 17 Mar Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics vinner ny upphandling i Indien

Boule Diagnostics AB har vunnit ännu en offentlig upphandling till blodbanker i Indien om totalt 100 Medonic-system. Systemen kommer att levereras...

11:15 / 18 Jan Boule Diagnostics Press release

Ny VD och koncernchef i Boule Diagnostics

Ernst Westman kommer efter första kvartalet 2017 lämna rollen som VD och koncernchef i Boule Diagnostics. Till ny VD och koncernchef har styrelsen...

08:30 / 10 Jan Boule Diagnostics Press release