Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

11:26 / 2 August 2016 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0000437402 Shares
Innehavare Nordea Funds Oy
 
Före transaktionen
Antal aktier 487 832
Antal rösträtter 487 832
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-08-01
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 375 832
 - direkt innehavda rösträtter 375 832
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,984 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,984 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,984 % 375 832
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,984 % 375 832
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Olsson
 - telefon 004555472020
 - mejl nims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/