Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

13:37 / 27 December 2016 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument Shares
Innehavare Bengt Julander
 
Före transaktionen
Antal aktier 470 715
Antal rösträtter 470 715
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-12-23
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 468 920
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 468 920
Andel
 - aktier 9,959 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 9,959 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,959 % 468 920
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 9,959 % 468 920
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Linc AB
 - antal rösträtter 468 920
 - andel av rösträtter 9,959 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 468 920
 - andel av rösträtter 9,959 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Bengt Julander
 - telefon +46703195909
 - mejl bengt.julander@linc.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/