Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

14:20 / 19 December 2016 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0000437402 aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 191 856
Antal rösträtter 191 856
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-12-16
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 261 856
 - direkt innehavda rösträtter 261 856
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,56 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,56 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,56 % 261 856
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,56 % 261 856
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 261 856
 - andel av rösträtter 5,56 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Wallmark
 - telefon +4687013563
 - mejl jowa09@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/