Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

09:37 / 13 December 2016 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0000437402 Aktie
Innehavare Humle Småbolagsfond
 
Före transaktionen
Antal aktier 240 000
Antal rösträtter 240 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-12-12
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 167 155
 - direkt innehavda rösträtter 167 155
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3,55 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,55 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,55 % 167 155
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,55 % 167 155
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mikael Eidvall
 - telefon 0736557107
 - mejl mikael.eidvall@humlekapital.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/