Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Boule Diagnostics vinner upphandlingar i Egypten

Boule Diagnostics AB har vunnit två betydande offentliga upphandlingar i Egypten om totalt drygt 200 hematologisystem. Instrumenten kommer att bör...

08:30 / 9 Dec Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics vinner kontrakt i USA

Boule Diagnostics har genom sitt amerikanska dotterbolag slutit avtal med Novant Health Systems i USA om att vara huvudleverantör av treparts hema...

08:45 / 26 Aug Boule Diagnostics Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, (” Bolaget ”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 18.00 på ...

17:49 / 12 Apr Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics utser ny valberedning

Inför årsstämman 2016 har Boule Diagnostics utsett en ny valberedning vilken representerar cirka 35 procent av antalet aktier och röster i bolaget...

08:55 / 26 Jan Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics styrelseordförande avgår

Med anledning av att Boules tidigare huvudaktieägare Siem Capital AB i december 2015 avyttrade hela sitt aktieinnehav i bolaget har styrelseordför...

08:45 / 26 Jan Boule Diagnostics Press release