Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

15:45 / 16 December 2015 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0000437402 AK
Innehavare AB Grenspecialisten
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 233
Antal rösträtter 5 233
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2015-12-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 479 317
 - direkt innehavda rösträtter 474 084
 - indirekt innehavda rösträtter 5 233
Andel
 - aktier 10,2 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,1 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 479 317
 - andel av rösträtter 10,2 %
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Grenspecialisten Förvaltning
 - antal rösträtter 5 233
 - andel av rösträtter 0,1 %
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Martin Gren
 - telefon +46708137458
 - mejl martin.gren@axis.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/