Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

14:30 / 16 December 2015 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0000437402 Ordinary shares
Innehavare Nordea Funds Oy
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2015-12-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 530 800
 - direkt innehavda rösträtter 530 800
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 11,276 %
 - direkt innehavda rösträtter 11,276 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Maiken Lesemann
 - telefon 004555472020
 - mejl nims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/