Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

09:26 / 16 December 2015 Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556535-0252 Boule Diagnostic AB
Instrument SE0000437402 Aktier
Innehavare Svolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2015-12-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 548 000
 - direkt innehavda rösträtter 548 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 11,6 %
 - direkt innehavda rösträtter 11,6 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 548 000
 - andel av rösträtter 11,6 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Ulf Hedlundh
 - telefon 08 440 3773
 - mejl ulf.hedlundh@svolder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/