Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emitte...

15:45 / 16 Dec Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emitte...

14:30 / 16 Dec Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emitte...

09:26 / 16 Dec Boule Diagnostics Press release

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emitte...

09:08 / 16 Dec Boule Diagnostics Press release

Tre nya ägare i Boule Diagnostics

Svolder AB, Nordea Fonder och AB Grenspecialisten, vilka inte tidigare är aktieägare i Boule Diagnostics AB, har förvärvat 11,6 procent, 11,6 proc...

08:52 / 16 Dec Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport januari-juni 2015

-  Förbrukningsvaror fortsätter öka sin andel av försäljningen Kvartalet april-juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 78,9 (69,7), mots...

11:30 / 24 Aug Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport januari-mars 2015

Kraftigt förbättrat resultat och nytt produktområde
Kvartalet januari-mars 2015
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 75,3 (73,3), motsv...

16:30 / 12 May Boule Diagnostics Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl. 18.00 på Domnarvsg...

15:00 / 10 Apr Boule Diagnostics Press release

Bokslutskommuniké 2014

Högre omsättning, resultat och kassaflöde under kvartalet och året
Kvartalet oktober-december 2014
Nettoomsättningen uppgick till MS...

12:00 / 13 Feb Boule Diagnostics Press release