Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Boule Diagnostics introducerade nya instrument

Boule Diagnostics har i slutet av förra veckan, i samband med den ledande branschmässan Medica i Düsseldorf, visat upp en ny generation av automat...

13:30 / 17 Nov Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport januari - september 2014

Förbättrat resultat under kvartalet och delårsperioden
Kvartalet juli-september 2014
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 73,6 (69,9)...

08:00 / 5 Nov Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport januari - juni 2014

Kvartalet april-juni 2014
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 69,7 (71,3), motsvarande en minskning med 2,2 procent. Förändring av valuta...

08:00 / 28 Aug Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport januari - mars 2014

Ökad försäljning, förbättrat kassaflöde och förbättrat resultat
Kvartalet januari-mars 2014
Nettoomsättningen uppgick till 73,3 MSEK...

16:00 / 13 May Boule Diagnostics Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014 kl. 18.00 på Nalen, Da...

14:00 / 14 Apr Boule Diagnostics Press release

Bokslutskommuniké januari - december 2013

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten
Kvartalet oktober - december 2013
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3...

08:03 / 7 Feb Boule Diagnostics Press release