Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Boule Diagnostics tecknar avtal med CVS Group

Boule Diagnostics har tecknat avtal med CVS Group, ett av Storbritanniens största företag inom veterinärmedicin och diagnostik. Avtalet löper över 7 å...

08:00 / 27 Aug Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport  januari-juni  2013

Kvartalet april - juni 2013 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 71,3 (71,0), motsvarande en ökning på 0,4 procent. Förändring av valutakursen på US...

08:00 / 21 Aug Boule Diagnostics Press release

Delårsrapport januari-mars 2013

Kvartalet januari-mars 2013 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 63,4 (64,3), motsvarande en minskning med 1,4 procent. Förändring av valutakursen p...

08:00 / 23 Apr Boule Diagnostics Press release

Kallelse Till Årsstämma I Boule Diagnostics Ab

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget" eller "Boule") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2013 klockan 18:...

18:00 / 18 Mar Boule Diagnostics Press release

Bokslutskommuniké januari-december 2012

Fortsatt stark försäljningstillväxtKvartalet oktober-december 2012 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 76,3 (67,7), motsvarande en ökning på 12,7 p...

08:00 / 19 Feb Boule Diagnostics Press release