Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics publicerar årsredovisning för 2011 samt revisionsberättelse med anmärkning

08:00 / 5 April 2012 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 på www.boule.se.  I revisionsberättelsen lämnas en anmärkning gällande moderbolaget och området skatter och avgifter. Betalningar avseende skatter och avgifter har inte skett i rätt tid, vidare har deklarationer inte inlämnats i tid. De administrativa rutinerna har korrigerats så att problemet inte ska kunna upprepas

Mot bakgrund av de brister som förelegat under 2011 i moderbolaget gällande skatter och avgifter, noterar Boule att förseningarna inte beror på likviditetsbrist utan på tillfälliga brister i de administrativa rutinerna. De senare har korrigerats så att problemet inte ska kunna upprepas. Förseningarna har endast orsakat bolaget försumbara kostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics Tel: 0708-60 88 63, e-post:

  TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för hematologitester (bloddiagnos) till den öppna sjukvården globalt. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Nordic. www.boule.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics-publicerar-arsredovisning-for-2011-samt-revisionsberattelse-med-anmarkning,c9243612

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/272/9243612/ad7666cdf30c75e0.pdf

Show as PDF